A-Wurf

Quirly vom Herrenholz x Elch vom Heltorfer Forst
WT: 29.05.2012
Wurfstärke: 1/0

B-Wurf

Chily vom Herrenholz x Xawo vom Herrenholz
WT: 28.11.2012
Wurfstärke: 5/3

C-Wurf

Chily vom Herrenholz x Hein vom Heltorfer Forst
WT: 19.07.2014
Wurfstärke: 6/5

D-Wurf

Chily vom Herrenholz x Fellow vom Herrenholz
WT: 22.05.2016
Wurfstärke: 2/6

E-Wurf

Chyna von Lesharo x Yam vom Hause Kamp
WT: 07.07.2019
Wurfstärke: 6/3