C-Wurf

Chily vom Herrenholz x Hein vom Heltorfer Forst
Wurftag: 19.07.2014
Wurfstärke: 6/5